La Caixa

La Caixa : la Caisse d'Epargne de Barcelone

La Caixa a été créée en 1990 suite à la fusion de « Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis de Catalunya i Balears » et de la « Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona ». Il s'agit du nom commercial de la Caisse d'Epargne de Barcelone.

Découvrir "LCL" > < Découvrir "La Banque Postale"
Commencer gratuitement >
Application iPhone & iPad Application Androïd